מכירות

סיגל ניהול לקוחות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

0547440080

להיערך במדוייק לפי צפי המכירות והמלאי

אומנם, חלק חשוב בניהול הרכש הינו בחירת ספקים, ניהול ספקים, השוואת מחירים, מועדי אספקה, תנאי אספקה, חוזים ואשראי, אך את כל זה רוב מערכות המידע עושות מצוין.

השירות אותו אנו מציעים לך בתחום הרכש הוא למקד את העסק שלך על תוכנית רכש המשלבת את המכירות והמלאי כמיקשה אחת – שילוב שיאפשר לך כעסק להגדיל את הרווחיות. מדוע? רכש עודף גורם לעליה בערך המלאי, עליה בערך המלאי מורידה את הרווחיות וכאשר נתקעים עם מלאי במחסן - אין מכירות וזה מוריד את מהירות מחזור מלאי.invent purchase

התרחיש הזה הוא סימן אזהרה ממשי לעסק שלך שאותו אנחנו רוצים למנוע.

המטרה שלנו היא "לחבר" את הרכש עם צפי המכירות ומדיניות מלאי.

השילוב של שלושתם יאפשר לך לרכוש כמות סחורה אופטימלית (כלכלית), למכור את כל מה שאתה רוכש, לא להיתקע עם עודף מלאי וגם לא להיות בחסר.

על פי תפיסתנו רכש אינו עומד בפני עצמו אלה הוא נגזר מתוך מדיניות ניהול המלאי וצפי המכירות.

ניהול רכש בצורה מתואמת יאפשר לך להגדיל רווחיות וזהו התוצר המרכזי של השירות אותו אנחנו מציעים.

 

יוצרים Win-Win Situation

עובדים מרוצים שווים הרבה כסף לעסק שלך.

לשם כך אנו עומדים לרשותך בניהול שני המימדים הקריטיים לשביעות רצון העובדים:גרף עליה

♦ ניהול השינוי בארגון

♦ תמרוץ עובדים

 

ניהול השינוי בארגון

התוצאות של הפרויקטים אותם אנחנו מבצעים עבור לקוחותינו כרוכים בשינוי ההתנהלות או ההערכות של העסק - שינוי של תהליכים, שינוי בשיטות עבודה ולעיתים שינוי גם במערכת המידע.

למרבית האנשים לא קל לעשות שינויים וכך זה גם עבור העובדים שלנו.

לכן, לרוב כאשר הארגון משנה את דרך פעולתו, הדבר מעורר התנגדויות מעצם השינוי גם ללא קשר לתוצאותיו.
כשאנו מלווים את שלב היישום של הפתרון ברור לנו ששיתוף הפעולה של העובדים הוא קריטי להצלחתו.

לכן, חלק אינטגראלי מהפיתרון אותו אנחנו מיישמים, הוא ניהול השינוי והתמודדות עם התנגדויות.

תוכנית היישום שלנו בניהול השינוי מבוססת על שני דברים:

♦ שיתוף העובדים בתהליך בתיאום מלא עם הנהלת החברה

♦ יישום הדרגתי – יישום על פי סדר עדיפויות של העסק כאשר הקו המנחה הוא להתחיל בפעילויות המשפיעות ביותר על רווחיות העסק.

תמרוץ עובדים

הפתרונות שאנחנו מציעים בתמרוץ עובדים מתמקדים באיזון בין שני "רצונות" של העסק מצד אחד ושל העובד מהצד השני.

התוכניות מבוססות על שני עקרונות חשובים:

האחד, השותפות - כאשר החברה מצליחה גם העובד צריך ליהנות מההצלחה.

השני, יעדי החברה - תוכנית התמרוץ חייבת להתבסס על היעדים שאותם העסק רוצה להשיג. 
לדוגמה, במידה והיקף המכירות של מוצר מסוים לא מספק, תוכנית התגמול צריכה להתבסס על קידום המכירות של אותו מוצר.

דוגמה אחרת, במידה וניהול המלאי לוקה בחסר, היעד צריך להתבסס על כמויות מלאי / ערך מלאי.

 

בפתרונות אנחנו ממליצים על קריטריונים ומדדים שיאפשרו את מדידת התוצאות.

אנחנו "תופרים" את תוכנית תמרוץ העובדים ברמת המנהל, ברמת המחלקה, ברמת העובד או בשילובן.

 

לא פעם אני נישאל לגבי מצבים אותם לא ניתן למדוד.

על פי תפיסתנו, כאשר לא ניתן למדוד זו אינדיקציה מצוינת שמשהו צריך להשתנות, ובקרוב.

תגמול לא נועד רק למדידת מכירות אלה גם לכל תחומי הפעילות בעסק.
האני מאמין שלנו בתמרוץ עובדים הוא Win-Win Situation.

העובד משקיע את מרצו, מיומנויותיו, כישוריו ויכולותיו לקידום החברה מצד אחד והחברה צריכה לתגמל אותו על ההצלחות מהצד השני.

לא אחדש דבר כשאומר שעובד מרוצה מזדהה עם החברה והתפוקות שלו יהיו טובות יותר בצורה משמעותית.

תגמול לעובד לא חייב להתבטא רק במזומנים אלה יכול להיות גם בצורות אחרות המביאות להשגת אותה מטרה.

 

הערך המוסף של השירות אותו אנחנו מציעים בתחום ניהול העובדים הם כפול:

♦ הגברת התפוקות כתוצאה מעובדים מרוצים

♦ ורווחיות גבוהה יותר כתוצאה מהשגת יעדי העסק

גם מוקד יעיל וחסכוני וגם לקוחות מרוצים!

מטרתה העיקרית של פונקציית השירות היא שכל אינטראקציה של הלקוח, עם הנציג במוקד או עם טכנאי השטח,

תסתיים לשביעות רצונו ובעלויות נמוכות.

כל ארגון שואף לא רק לתת שירות יוצא דופן ללקוחותיו, אלה גם לעשות את זה בעלויות נמוכות ככל האפשר.

הפתרונות שלנו מתבססים על האיזון בין השניים.

מערך השירות אותו אנו מציעים מתחיל באסטרטגיה המשלבת בין:Service 1

♦ תהליכים

♦ עובדים

♦ ומערכת מידע

כל זאת בהתאם לתקציב התואם את אפשרויות העסק.

היעד שאנו מציבים במוקד השירות הוא ש- 80% מהפניות יסגרו במעמד פתיחתן.

בכדי שזה יקרה אנחנו מנתחים את סוגי הפניות ובונים תהליכים ותסריטים שיאפשרו את השגת היעד.

בתחום ניהול טכנאי השטח אנחנו יוצרים אופטימיזציה בשיגור טכנאים לאתרי הלקוחות ובונים תהליכי בקרה על המתבצע בשטח,

מבחינת שימוש בחומרים, איכות השירות (קריאות חוזרות), חיובי לקוח, עלויות הקריאה והרווחיות על הקריאה הבודדת.

על מנת להוריד עלויות, הפתרונות שלנו מתמקדים בשלושה מישורים:

♦ צמצום מספר הפניות – על ידי פעילות יוזמת מול הלקוחות או ביטול הגורמים לפניות

♦ מעבר לפעילות של שירות עצמי – צמצום במשאבי אנוש

♦ קביעת סדרי עדיפויות בהקצאת משאבים

התוצר המרכזי שלנו בתחום השירות הוא מוקד העובד בצורה יעילה ובעלויות נמוכות,

לקוחות מרוצים וטכנאי שטח מנוהלים בכל נקודת זמן.

 

הפשטות היא התחכום האולטימטיבי

המטרה שלנו כמומחים להגדלת רווחיות היא לאפשר לעסק שלך להגדיל רווחיות בצורה משמעותית ובטווח הקצר.

אנחנו מאמינים שניתן לעשות את זה באמצעות שינוי באופן שבו העסק שלך מתנהל.

את שינוי ההתנהלות ניתן לעשות באמצעות שילוב של תהליכים ומערכות מידע.

זו נוסחה שהוכיחה את עצמה כאמצעי להגדלת מכירות, להורדת עלויות ובסופו של דבר להגדלת הרווחיות.

לשם כך פיתחנו שיטת עבודה בשם "שרשרת הרווח התפעולי" המבוססת על ניסיון מוכח שצברנו במשך שנים

במתן פתרונות לעסקים ועל תובנות פרקטיות ומחקרי שוק עסקיים ואקדמיים.

 מתודולוגיית "שרשרת הרווח התפעולי" כוללת את השלבים הבאים:

שיטת עבודה

שלב ראשון – קביעת יעדים ומטרות

בשלב זה אנחנו מגדירים ביחד מה אנחנו רוצים להשיג בסופו של הפתרון.

 

שלב שני – אבחון ושיקוף

בשלב זה אנחנו מבצעים תהליך שיקוף ואבחון של מצב העסק בהקשר של היעד.

המטרה היא לא לבצע אבחון כולל אלה לשקף את הפעילויות הקשורות להשגת היעד ולתקף אותו.

חשיבותו של השלב היא בכך שלא ייווצר מצב בו אנחנו נותנים פתרון לסימפטום של בעיה ולא במקור הבעייה.

  

שלב שלישי – אסטרטגיה ומדדים

בשלב זה נגבש אסטרטגיה שתאפשר את השגת היעד ובכלל זה נקבע כיצד העסק צריך להערך כדי שנשיג את היעד.

בנוסף, נקבע מדדים שבאמצעותם נוכל למדוד את עצמנו בדרך להשגת היעד ולנקוט בפעולות מתקנות במידה ויש בכך צורך.

 

שלב רביעי – גיבוש הפתרון: תהליכים ותוכנה

בשלב זה אנחנו מגבשים את צורת העבודה והפעילויות שיש לבצע כדי להשיג את היעד.

בנוסף, אנחנו מגדירים את הפונקציונליות הנדרשת מתוכנה שתתן מענה לצרכים של העסק ובצורה אוביקטיבית מתוכנה.

 

שלב חמישי – הערכת פתרונות ובחירה

בשלב זה אנחנו מעריכים את האלטרנטיבות לפתרון תוך התמקדות על נושא התוכנה לצורך הפתרון.

חלק חשוב בהערכה זו, זה בחינת היכולת של התוכנה הקיימת בעסק לתת מענה לצורך.

אנחנו מעריכים את ההאלטרנטיבות, כולל התוכנה הקיימת בארגון, על בסיס עלות תועלת ובמסגרת התקציב שעומד לרשות העסק.

 

שלב שישי - ליווי היישום

זהו השלב המורכב ביותר ותפקידו לוודא את יישום הפתרון בצורה חלקה בהתאם ליעדים שקבענו בתחילת הפרויקט.

שלב זה כולל את ניהול השינוי ובניית הגשר שבין העובדים לתהליכי העבודה החדשים ולתוכנה.

לשם כך אנו בונים בשיתוף איתך תוכנית הטמעה הדרגתית שתלווה אותך עד להשגת התוצאות.

 

שלב שביעי - תוצאות

השלב האחרון בתהליך זה השגת היעד.

בשלב זה המערכת עובדת כפי שהיא תוכננה לעבוד.

זה השלב ארוך הטווח שבו מודדים את הביצועים בצורה שוטפים כאשר הדגש הוא על שינוי מגמות ונקיטת פעולות לאור השינויים.

 

כעיקרון המתודולוגיה זה הקו המנחה שלנו איתו אנחנו עובדים ומבצעים התאמה פרטנית לשלב בו העסק נמצא ולסוג הפתרון הדרוש לו.  הדגש שלנו הוא לא מה צריך לעשות אלה איך עושים את זה. 

 

מתדולוגית "שרשרת הרווח התפעולי" מאפשרת לעסקים להגדיל את הרווחיות על ידי יישום פתרונות פשוטים, בצורה מהירה ותכליתית.  אין לנו ספק שהיא תאפשר גם לעסק שלך לעשות קפיצת המדרגה ברווחיות לה אתה מצפה.

 

לתיאום פגישת היכרות פנו אלינו 054-7440080

ניהול מחסן – אמצעי להגדלת הרווחיות

הפער בין ספירת המלאי הפיזית במחסן לבין דו"ח המלאי המופק ממערכת ה- ERP מלמד על יכולתו של העסק לנהל את המחסן. נכון, אין מצב שתהיה התאמה מלאה בין שני הנתונים אך יש פער סביר שניתן "לספוג" ויש פער שיכול "להפיל" את העסק, ממש כך.  אך פערים זו לא גזירה משמים – ניתן להתמודד עימם בצורה יעילה ואפקטיבית וכאן יש לנו מה להציע.

מחסן


מחסן זוהי צומת מרכזית שיש בה הרבה כסף והרבה תנועה. השילוב של שני הדברים האלה מהווה פתח לפורענויות ומכאן חשיבות מתן הפתרון שלא רק ימנע נזקים אלה גם יגדיל את הרווחיות.

כיצד? בהנחה שהמחסן מנוהל בצורה תקינה, כל תנועה של סחורה במחסן מתועדת בהנהלת חשבונות ומשפיעה על ערך המלאי בצורה ישירה - כל כניסה משפיעה על התשלומים לספקים וכל יציאה משפיעה על הגבייה מהלקוחות.

ערך המלאי במחסן מבטא את עלות המכר בדו"ח רווח והפסד ולעלות המכר יש השפעה ישירה על רווחיות העסק.

ניהול לא תקין של המחסן פוגע בצורה ישירה ברווחיות.

כל הנושאים הללו מלמדים על חשיבותם הרבה של הניהול והבקרה על פעילות המחסן.

השירות שאנחנו מציעים בתחום זה נותן מענה לכל נקודות התורפה האפשריות בניהול המחסן תוך התמקדות בשני מישורים מרכזיים:

הראשון, שיטות לניהול ואחזקה שוטפת ויעילה של מחסנים באופן שיאפשר לך לאתר וללקט את הפריט המדויק, בכמות הנדרשת ובזמן 0! הפתרונות שנציע לך ייושמו באמצעות מערכות המידע הקיימת אצלך בעסק או באמצעות מערכות יעודיות לניהול מחסנים WMS-  Warehouse Management System

השני, תיכנון תשתיתי של המחסנים תוך ניצול מכסימלי של כל יחידת שטח ונפח. התכנון מתבסס על תדירות התנועה של החומרים, משקל, נפח, תנאים מיוחדים הדרושים לצורך אחסון ויכולות שינוע בתוך המחסן.

התוצר המרכזי של הפרויקטים אותם אנחנו מבצעים הוא הגדלת רווחיות.

תוצרים נילווים לשירותים אלה יבואו לידי ביטוי ב:

חסכון בזמן עבודה ותנועות מיותרות במחסן

זאת על ידי יישום טכניקות שיאפשרו לך לאתר סחורה בצורה מדויקת ומהירה, ללקט אותה במינימום תנועה ולספק את הכמות המדויקת במועד הנדרש.

חסכון בעלויות

זאת על ידי טכניקות של קיטלוג וסיווג של מוצרים וחומרים שימנעו מצבים של כפילויות של פריטים (אותו פריט עם שמות שונים) ולא פחות חשוב - ביצוע הזמנות רכש מיותרות של סחורה שכבר נמצאת במחסן.

דוד דניאלי

דניאלי דוד

נעים מאוד, שמי דוד דניאלי

 


מומחה להגדלת רווחיות.

אני חסיד האמרה ש- 80% מהפתרון טמון בזיהוי הבעייה, וכפי שהוכחתי במאות פרויקטים שבצעתי בארץ ובארה"ב, ה- 20% הנותרים תלויים ביצירתיות, בתקציב וביישום.

לאחר שסקרתי לעומק כ-60 תוכנות בתחומי ה-ERP וה-CRM, כיום אני יכול לבחור עבורך את תוכנת המדף שתביא לך מקסימום תועלת במינימום התאמות ועלויות. אני רואה בתוכנה מרכיב חשוב בפתרונות אך יחד עם זאת אני יודע שלא תמיד זה הפתרון לבעייה בעסק.

בתחום תהליכי העבודה אני מאמין שדברים מסובכים לא עובדים! לכן, הפתרונות אותם אתווה עבורך, יהיו פשוטים ומדוייקים לצרכיך.  אני גם אלווה אותך עד לסוף היישום, בכדי להבטיח את השגת התוצאות אליהן ברצונך להגיע.

בנוסף, אני מרצה במכללה האקדמית תל אביב יפו בנושאי מערכות מידע, ו- SAP-ERP.

מוסמך SAP-ERP ב- Integrated Business Processes.

בהשכלתי אני מהנדס תעשייה ובעל תואר שני במינהל עסקים.

הקלד/י השם והמייל וקבל/י בחינם את המדריך: להרוויח יותר גם בלי למכור יותר

מלקוחותינו

S5 Box

Login