Case Studies

סיגל ניהול לקוחות

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

0547440080

זו היתה השאלה המרכזית שבגינה החל תהליך של הטמעת תוכנה.

 

מטרה: מדידת שיעור הרווחיות בפרויקטים


מצב נתון: חוסר וודאות לגבי שיעור הריווחיות ברמת הפרויקט הבודד הובילו את ההנהלה לבחון מערכת מידע שתאפשר לתכנן פרויקט על פי תקציב ולעקוב אחרי תכנון מול ביצוע.  בפרויקט היה אתגר מרכזי אחד: ליצור מכנה משותף בין כל הפרויקטים המתנהלים החברה. 


תוצאות:  קביעת סטנדרטים של עבודה משותפת ואיפיון דרישות פונקציונליות של מערכת מידע כפתרון לצרכים העסקיים של החברה.  הערכה והמלצה על מערכת מידע שנתנה מענה ל80% מהצרכים העסקיים של החברה ובאופן שניתן למדוד את רמת הריווחיות של הפרויקט לפני התחלתו.

דוד דניאלי

דניאלי דוד

נעים מאוד, שמי דוד דניאלי

 


מומחה להגדלת רווחיות.

אני חסיד האמרה ש- 80% מהפתרון טמון בזיהוי הבעייה, וכפי שהוכחתי במאות פרויקטים שבצעתי בארץ ובארה"ב, ה- 20% הנותרים תלויים ביצירתיות, בתקציב וביישום.

לאחר שסקרתי לעומק כ-60 תוכנות בתחומי ה-ERP וה-CRM, כיום אני יכול לבחור עבורך את תוכנת המדף שתביא לך מקסימום תועלת במינימום התאמות ועלויות. אני רואה בתוכנה מרכיב חשוב בפתרונות אך יחד עם זאת אני יודע שלא תמיד זה הפתרון לבעייה בעסק.

בתחום תהליכי העבודה אני מאמין שדברים מסובכים לא עובדים! לכן, הפתרונות אותם אתווה עבורך, יהיו פשוטים ומדוייקים לצרכיך.  אני גם אלווה אותך עד לסוף היישום, בכדי להבטיח את השגת התוצאות אליהן ברצונך להגיע.

בנוסף, אני מרצה במכללה האקדמית תל אביב יפו בנושאי מערכות מידע, ו- SAP-ERP.

מוסמך SAP-ERP ב- Integrated Business Processes.

בהשכלתי אני מהנדס תעשייה ובעל תואר שני במינהל עסקים.

הקלד/י השם והמייל וקבל/י בחינם את המדריך: להרוויח יותר גם בלי למכור יותר

מלקוחותינו

S5 Box

Login